Author Archives: admin

57503912_780614902321272_8769719870016192512_o

Тэнүүн Цом-2019 Байгууллагын аварга шалгаруулах спортын 6 төрөлт тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа

2019.04.18-2019.04.21-ний хооронд Тэнүүн Цом-2019 Байгууллагын аварга шалгаруулах спортын 6 төрөлт тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа. Нийслэлийн нийтийн

58444223_780613718988057_4845665060640522240_o

Дэлгэрэнгүй

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-122 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-122 М.Энхбат    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:9-128 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-128 Ч.Амарбат  03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-053 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 10-053 А.Ариунболд 03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-054 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал:  10-054  Г.Амартүвшин 03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-021 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-021 Н.Жүгдэрдэмид 03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-014 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч    н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-014 М.Ханд-Эрдэнэ  03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-133 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 1. 9-133 жолооч Г.Лхагвасүрэн,,                                                                    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 06-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-008 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-008 жолооч Л.Батзориг байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

Ирсэн санал хүсэлт: 9-002 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477

Шийдвэрлэсэн байдал:9-002 Ш.Отгонням    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

Ирсэн санал хүсэлт: 9-249 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-249 П.Баатар байцаагтай уулзаж гомдлыг барагдуулсан