Monthly Archives: 8 сар 2015

2015 оны 7 сарын 27-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-126 мөнгө хураагч харилцааны ёс суртахуунгүй хэл амаар доромжилсон. 96095305
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-126 мөнгө хураагчтай холбогдоход зорчигч эхэлж мөнгө хураагчыг хэл амаар доромжилсон байсан.Мөнгө хураагчид харилцаандаа анхаарч ажиллахыг анхааруулж сануулсан.

2015 оны 7 сарын 22-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-176 андуудын буудал дээр 20 минут зогссон.Мөнгө хураагч загнаж хэл амаар доромжилсон. 89842882
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Л.Алтанцэцэгт зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.Станц шүүж үзэхэд тухайн цагт 4 замаас 25-р эмийн сан хүртэл 8 минут явсан байсан.

2015 оны 7 сарын 16-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-176 мөнгө хураагч хэл амаар доромжиллоо. 88181835
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-176 мөнгө хураагчтай холбогдоход жолоочтой маргалдсан байсан.Жолооч н.Баттулгад зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.