Monthly Archives: 6 сар 2017

2017 оны 05 сарын 09-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-125 автобус буудлаас хүнээ авалгүй явлаа
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-125 автобус Т-бокс-оор шүүхэд буудал дээр 1 минут зогссон байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.

2017 оны 06 сарын 05-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч37 чиглэлийн автобуснууд өглөө явахгүй байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: Төв зам түр хугацаагаар хаасны улмаас 9-128 автобус урд автобуснааса 25 минутаар хоцорсон тухай мэдээлсэн.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолыг хаалгасан.

2017 оны 06 сарын 01-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-120 автобус зурагтын хуучин эцсийн буудлын баруун талдаа зогсохгүй явчихлаа.11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-120 жолооч Б.Буянжаргал бүх буудал дээр зогсоод явсан гэж мэдүүлсэн.Т-бокс шүүж үзэхэд зогссон байсан.

2017 оны 05 сарын 29-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-264 автобус тойргийн буудал дээр хүнээ авалгүй явчихлаа. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-264 автобусны талаар Т-бокс-оор шүүхэд 1 минут 39 секунд зогссон байсан.Гомдол гаргагч 80048000 холбогдож буруу мэдээлэл болохыг анхааруулж гомдолыг хасуулсан.

2017 оны 05 сарын 19-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-026 автобус Ганц худгийн буудал дээр ирчихээд явахгүй байна. Зорчигч 99283511
Шийдвэрлэсэн байдал: 10-026 жолооч З.Болдбаатартай холбогдоход явах цаг болоогүй байсан.Цагаа хүлээж байсан тухайг гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.

2017 оны 05 сарын 17-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-128 автобус 30-40 минут хүлээлгэж байж ирлээ.Ирчихээд удаан яваад байна. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-128 автобусан дээр жолооч Т.Өлзийтайван ажиллаж байсан.Т-бокс-оор шүүхэд удаан яваагүй байсан.Гомдол гаргагч 99186404 холбогдож хүлээсэн хугацааг 15 минут болсон талаар мэдэгдэж гомдолгүй болгосон.

2017 оны 05 сарын 15-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-220 автобусны жолооч буудал дээрээ ирчихээд явахгүй байна. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-220 автобусны жолооч Д.Баасанжаваас тодруулахад цайндаа орж байгаа талаар мэдэгдсэн.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.

2017 оны 05 сарын 11-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч37 чиглэл бөхийн өргөөний буудал дээр их удаан хүлээлгэх юм.1 цаг хүлээлээ. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: Ч37 чиглэл Т-бокс-оор шүүхэд автобус 10-15 минутын зайтай ирсэн байсан. Гомдол гаргагч Отгонбаяр 99060501 утсаар холбогдож тайлбарласан.

2017 оны 05 сарын 09-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2017.05.04 9-130 автобус маш удаан яваад байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 2017.05.04-нд 9-130 автобусан дээр жолооч Т.Гэрэлт-Од ажиллаж байсан.Т-бокс-оор шүүж үзэхэд буудал хоорон 1-3минут байсан.Гомдол гаргагч Билгүүнтэй (99124081) утсаар холбогдоход би их яарч байсан удаан яваад байгаа юм шиг санагдаад байсан гэж мэдэгдсэн.

2017 оны 04 сарын 25-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2017.04.25-нд Ч2-н автобуснууд эцсийн буудал дээрээ овоороод зогсчоод хөдлөхгүй юм.89365666
Шийдвэрлэсэн байдал: Т-бокс-оор шүүхэд мэдээлэл Ч2 чиглэлийн автобуснууд зогсоогүй байсан.Гомдол гаргагчтай холбогдож мэдэгдсэн.