2016 оны 12 сарын 08-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-226 жолооч хэл амаар доромжилсон. 80888799
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Г.Ядамдорж ажиллаж байсан. Жолоочид харилцаандаа анхаарч ажиллахыг анхааруулж сануулсан.Гомдол гаргагчаас уучлал гуйж гомдолгүй болсон.