2016 оны 12 сарын 15-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч22 чиглэлийн 9-249 автобусны жолооч хөгжимөө чанга тавиад яваад байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч П.Баатарт анхааруулга сануулга өгсөн