2016 оны 12 сарын 23-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-196 жолооч хэл амаар доромжилсон. 90919909
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Э.Анар-Эрдэнэтэй холбогдоход карт уншуулахгүй байж хаалга таглаж зогсоод хүн оруулахгүй байсан, шаардлага тавихад хүлээж аваагүй, тэрнээс болж муудалцсан гэсэн тайлбар өгсөн.Жолоочийг гомдол гаргагчтай холбогдуулж гомдолгүй болгосон.