2017 оны 1 сарын 04-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-204 автобус тэнгисийн буудал дээр зогсоогүй, хүнээ аваагүй орхиж явсан. 95284585
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-204 жолооч Ч.Амарсайхан ажиллаж байсан. Т-бокс-оор шүүж үзэхэд автобус тэнгисийн буудал дээр 2 минут зогссон ба 17.52 цагт ирээд 17.54 цагт хөдөлсөн байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлахад тайлбар хүлээж аваагүй.