2017 оны 02 сарын 02-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч47 чиглэлийн автобуснууд явахгүй байна.Орбитын эцэс дээр 30 минут хүлээж байна. 99296434
Шийдвэрлэсэн байдал: Т-бокс-оор шүүж үзэхэд шугаманд нийт 14 автобус цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байсан ба гомдол гаргагчид тайлбарлаж хэлсэн.