2017 оны 02 сарын 20-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-236 Гандан дээрээс богино эргэлт хийгээд явчихлаа. Тээвэр зохицуулагч н.Солонгосайхан
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-236 хөлдсөн байсан.Зорчигчидоо арын автобусандаа өгч автобусаа гэсгээгээд хөдөлсөн.Тээвэр зохицуулагчтай холбогдож учрыг тайлбарлан хэлж гомдлыг шийдвэрлэсэн.