2017 оны 03 сарын 07-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-131 жолооч хийн сигналтай яваад байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-131 автобусны хийн сигналыг авахуулсан.