2017 оны 03 сарын 21-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч37 чиглэлийн автобусыг 40 минут хүлээлээ.Жолоочид хэлэхэд хэл амаар доромжилсон. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: Т-бокс-оор шүүж үзэхэд 9-122 автобусны урд талын автобус 12 минутын зайтай явж байсан.Зорчигчид тайлбарлаж хэлсэн