2017 оны 03 сарын 28-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч4 чиглэлийн автобус 5 шарын буудал дээр зогсоод явахгүй байна.80230116
Шийдвэрлэсэн байдал: Т-бокс-оор шүүж үзэхэд жолооч Г.Содболд ажиллаж байсан.Жолооч цайндаа орж байсан.Гомдол гаргагчтай холбогдож гомдолыг хасуулсан.