2017 оны 04 сарын 07-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-254 автобус лабораторын буудал дээр зогсохгүй явчихлаа. 88035581
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-254 т-бокс-оор шүүж үзэхэд лабораторын буудал дээр 2 минут зогссон байсан. Гомдол гаргагчтай холбогдоход ерөөсөө зогсоогүй гэсэн тайлбар өгсөн.