2017 оны 04 сарын 10-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-150 автобус зааландаа толь ихтэй байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-150 автобусны жолооч Б.Оюунбатад хэлж толийг хуулуулсан.