2017 оны 04 сарын 11-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-123 автобус хүнээ өөр автобусанд шилжүүлж суулгалаа. 80001210
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-123 автобусанд жолооч О.Амарсанаа ажиллаж байсан. Цайндаа орох гээд урд талын автобусанд хүнээ өгсөн гэсэн.Зорчигчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.