2017 оны 04 сарын 13-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-132 автобусны жолооч 2017.04.12-ны 11.52 минутанд орчимд зорчигчоос мөнгө хураасан. 99295678
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-132 автобусан дээр жолооч Р.Гэрэлжаргал ажиллаж байсан ба зорчигчоос мөнгө хураагаагүй гэж мэдүүлсэн.