2017 оны 04 сарын 25-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2017.04.25-нд Ч2-н автобуснууд эцсийн буудал дээрээ овоороод зогсчоод хөдлөхгүй юм.89365666
Шийдвэрлэсэн байдал: Т-бокс-оор шүүхэд мэдээлэл Ч2 чиглэлийн автобуснууд зогсоогүй байсан.Гомдол гаргагчтай холбогдож мэдэгдсэн.