2017 оны 05 сарын 11-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч37 чиглэл бөхийн өргөөний буудал дээр их удаан хүлээлгэх юм.1 цаг хүлээлээ. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: Ч37 чиглэл Т-бокс-оор шүүхэд автобус 10-15 минутын зайтай ирсэн байсан. Гомдол гаргагч Отгонбаяр 99060501 утсаар холбогдож тайлбарласан.