2017 оны 05 сарын 15-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-220 автобусны жолооч буудал дээрээ ирчихээд явахгүй байна. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-220 автобусны жолооч Д.Баасанжаваас тодруулахад цайндаа орж байгаа талаар мэдэгдсэн.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.