2017 оны 05 сарын 19-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-026 автобус Ганц худгийн буудал дээр ирчихээд явахгүй байна. Зорчигч 99283511
Шийдвэрлэсэн байдал: 10-026 жолооч З.Болдбаатартай холбогдоход явах цаг болоогүй байсан.Цагаа хүлээж байсан тухайг гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.