2017 оны 05 сарын 29-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-264 автобус тойргийн буудал дээр хүнээ авалгүй явчихлаа. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-264 автобусны талаар Т-бокс-оор шүүхэд 1 минут 39 секунд зогссон байсан.Гомдол гаргагч 80048000 холбогдож буруу мэдээлэл болохыг анхааруулж гомдолыг хасуулсан.