2017 оны 06 сарын 01-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-120 автобус зурагтын хуучин эцсийн буудлын баруун талдаа зогсохгүй явчихлаа.11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-120 жолооч Б.Буянжаргал бүх буудал дээр зогсоод явсан гэж мэдүүлсэн.Т-бокс шүүж үзэхэд зогссон байсан.