2017 оны 06 сарын 05-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч37 чиглэлийн автобуснууд өглөө явахгүй байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: Төв зам түр хугацаагаар хаасны улмаас 9-128 автобус урд автобуснааса 25 минутаар хоцорсон тухай мэдээлсэн.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолыг хаалгасан.