2017 оны 05 сарын 09-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-125 автобус буудлаас хүнээ авалгүй явлаа
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-125 автобус Т-бокс-оор шүүхэд буудал дээр 1 минут зогссон байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.