2018 оны 01 сарын 03-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:2018.01.02-ны өдөр 9-118 автобус Тэнгисийн буудал дээр зогсоогүй.ХТТ-ийн байцаагч Наранцэцэг 18.10 цагт гомдол гаргасан.11311477
Шийдвэрлэсэн байдал:9-118 автобусан дээр жолооч Ш.Энхмэнд явж байсан.Жолочтой холбогдоход буудал дээр зогссон гэж мэдүүлсэн ба Тбокс-оор шүүж үзэхэд 17.56-17.58 хооронд зогссон байсан тул гомдол гаргагчид мэдэгдэж гомдолгүй болгосон.