2018 оны 01 сарын 29-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-263 автобус хөгжим чанга тавиад байна.91320029
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолоочоос тодруулахад тийм зөрчил гаргаагүй гэж мэдэгдсэн.Байцаагч жолоочид сануулга өгөөд гомдолыг хаасан.