2018 оны 03 сарын 28-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-005 автобусны жолооч З.Галхүүд өндөр настан н.Пүрэвсүрэн /94142789/
талархлын мэндчилгээ дэвшүүлсэн байна.9-005 автобусны жолооч хүүхэд, өндөр настан, хөгжилийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүлээцтэй соёлтой хүнлэг үйлчилж байна.Жолооч хүүд ажилын амжилт хүсье хэлж дамжуулж өгнө үү? гэсэн байна.
Шийдвэрлэсэн байдал:Жолооч З.Галхүүд ирсэн талархлын мэндчилгээг Хэсгийн дарга Чинзоригт болон жолооч З.Галхүү нарт албан ёсоор мэдэгдэж баяр хүргэсэн.