2018 оны 04 сарын 09-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 04.06-нд 9-005 автобус Чингэлтэй дүүргийн буудал дээр зогсоогүй явсан. ХТГ байцаагч н.Бэхболд-15.05
Шийдвэрлэсэн байдал: Тбокс-оор шүүж үзэхэд ЧД-ийн буудал дээр 14.55 цагт ирж 14.57-д явсан байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолыг хаасан.