2018 оны 05 сарын 21-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:10-001 автобус цайзын буудал дээр зогсохгүй явчихлаа. ХТГ-н байцаагч н.Дэлгэрмаа
Шийдвэрлэсэн байдал: Тбокс-оор шүүж үзэхэд цайз захын буудал дээр 2 минут зогсоод явсан байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолыг хаалгасан