2018 оны 7 сарын 25-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:2018.07.24-ний 17.59 цагт 9-270 автобус шадивлангийн дунд буудал дээр хүнээ буулгалгүй явсан.ХТГ байцаагч Бямбаа
Шийдвэрлэсэн байдал: Ч22 чиглэлийн 9-270 автобусан дээр жолооч Э.Буянхишиг ажиллаж байсан.Жолооч би зогссон зорчигч надад юу ч хэлээгүй гэж мэдэгдсэн.Тбокс-оор шүүж үзэхэд буудал дээр 1 минут зогссон байсан.ХТГ-т мэдэгдэж гомдол гаргагчийн буруу болохыг тайлбарласан.