2018 оны 09 сарын 02-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2018.09.02 өдөр 9-120 автобусны жолооч эх нялхасын буудал дээр хүнээ авалгүй орхиод явчихлаа.ХТГ байцаагч Долгорсүрэн
Шийдвэрлэсэн байдал: Тбокс-оор шүүж үзэхэд автобус эх нялхасын буудал дээр 2 минут зогссон байсан.Байцаагчид мэдэгдэж гомдолыг хаасан