2018 оны 09 сарын 04-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 09.03-нд 10-040 автобус ЗЦ-ийн постоос 32-н тойрог хүртэл маш удаан явж байна.ХТГ-н байцаагч Бямбаа.
Шийдвэрлэсэн байдал: Тбокс-оор холбогдоход цагийн хуваарийн дагуу явж байсан ба гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолгүй болгосон.