2018 оны 09 сарын 05-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2018.09.05 10-022 автобусны жолооч хүүхдээс 200 төгрөг аваад байна.
Шийдвэрлэсэн байдал:10-022 автобусны жолооч Ж.Буянбаттай холбогдож анхааруулга сануулга өгсөн.