2018 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт::Ч48 чиглэлийн автобуснууд шалгагчаа ерөөсөө суулгахгүй байна. 9-118 автобусны жолооч удаа дараа шалгагчаа суулгаагүй. “Сити-бааз” – 83031111 / 10*00 /Шийдвэрлэсэн байдал: 1. Хэсгийн дарга Т.Цогтсайханд болон Ашиглалтын албаны дэд дарга Ц.Мөнхжаргалд мэдээлсэн.9-118 жолооч Б.Эрдэнэбулгантай холбогдож шалгагчийг суулгаж авч явж байхыг анхааруулж сануулсан.