2018 оны 09-р сарын 11-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:9-023 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. жолоочийг ирж уулзуулна уу.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-023 жолооч н.Энхсайхан 09.18-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг барагдуулсан. Байцаагч жолоочид торгуулийн арга хэмжээ авсан.

Ирсэн санал хүсэлт:9-020 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. жолоочийг ирж уулзуулна уу.

Шийдвэрлэсэн байдал: 9-020 автобусны жолооч н.Галтулга ажиллаж байсан. Жолооч 09.12нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.