2018 оны 09-р сарын 13-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:  Ч10 чиглэлийн 10-036 автобусны жолооч зан харилцаа их муутай хүн бүхнийг загнаад явах юм.

Шийдвэрлэсэн байдал:10-036 Жолооч С.Анхбаяр 09.21-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг барагдуулсан.