2018 оны 09-р сарын 19-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч10 чиглэлийн автобус их хүлээж байж сууж байна.

Шийдвэрлэсэн байдал: АА дэд дарга н.Мөнхжаргал ХТГ байцаагч н.Бямбаатай утсаар холбогдсон. Байцаагч төв инженерд автобусны жолооч нартаа анхааруулга өгөөрэй гэсэн байдлаар гомдлыг хаасан.