2018 оны 10-р сарын 1-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 1. Ч39 чиглэлийн автобуснууд ихэнхи нь хийн сигналтай байна. 64-р сургуулийн хажууд сигнал их дардаг ХТГ-Дэлгэрмаа 14*20

Шийдвэрлэсэн байдал:  ХТГ-т  Ч39 чиглэлийн автобуснуудын хийн  сигналын орой буултан дээр шалгана гэж  мэдэгдэж хасуулсан.