2018 оны 10-р сарын 1-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:  10-015 автобус хас захын буудал дээр зогсоогүй явчлаа.

Шийдвэрлэсэн байдал: Т-box-р шүүж үзэхэд хас захын буудал дээр                                              07*07-07*08 цагийн хооронд 1минут зогсоод явсан байсан. ХТГ-байцаагчтай холбогдож гомдлыг хаалгасан.