2018 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-275 автобусны жолооч зан харилцаа муутай зорчигчийг хэл амаар доромжлоод байна.

Шийдвэрлэсэн байдал:  9-275 автобусан дээр жолооч Энхбазар ажиллаж байсан. Жолоочид анхааруулж ХТГ-т хэлж хасуулсан