2018 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2018.10.13 9-015 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө аваад байна.Шаардлага тавихад өөдөөс хэл амаар доромжилсон

Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.10.13 Ч-2 чиглэлийн 9-015 автобусны жолооч Х.Батзориг ажиллаж байсан. Жолооч 10.15нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан