2018 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2018.11.02 9-114 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан жолоочийг ирж уулзуулна уу /ХТГ байцаагч н.Алтаншагай/
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-114 жолооч Д.Болдбаатар 11.20-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг барагдуулсан.

Ирсэн санал хүсэлт: 1.2018.11.01 9-117 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан жолоочийг ирж уулзуулна уу  /ХТГ байцаагч н.Алтаншагай /

Шийдвэрлэсэн байдал:  ХТГ очиж байцаагч Бямбаатай уулзаж гомдлыг барагдуулсан.