2018 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Тахилтын автобусыг 3-р эмнэлгийн буудал дээр 40минут хүлээж байна. 3 автобус ирчээд явахгүй гээд буцаад яваад өглөө. ХТГ- 11321490 Диспитчер н.Солонгосайхан  Гомдол гаргагч – 88816428, 95826428
Шийдвэрлэсэн байдал:  Т-box-р шүүж үзэхэд                                                            9-022 9-01 9-018 автобус байсан. Түлшгүй төв бааз орж түлш аваад гарсан. 19*10 цагаас 19*50 цагийн хооронд хүлээлт үүссэн.