2018 оны 12-р сарын 03-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-138  автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан тул жолоочийг ирж уулзуулна уу ? ХТГ байцаагч н.Долгорсүрэн 99163869
Шийдвэрлэсэн байдал:  2018.12.06-ны өдөр 9-138 жолооч Б.Мөнхтөр ХТГ-т очиж гомдолыг барагдуулсан.