2018 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-019 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан тул жолоочийг ирж уулзуулна уу    ХТГ байцаагч н.Долгорсүрэн 99163869

Шийдвэрлэсэн байдал:  9-019 жолооч Г.Нямсүрэн 12.11-нд байцаагчтай уулзаж гомдолоо барагдуулсан.