2018 оны 12-р сарын 05-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 12.05-нд 20:50 цагт 9-016 автобус тахилтын эцсээс хүнээ авахгүй явчихлаа.  ХТГ-байцаагч н.Бямбаа 18*4
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-016 t-box-р шүүж үзэхэд цаг нь таарахгүй байсан.                             ХТГ-байцаагчтай холбогдож гомдлыг хаалгасан.