2018 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 12.10-нд 9-150 автобусны эмэгтэй жолооч байнга утсаар яриад яваад байна жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Бямбаа 18*40
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-150 жолооч Б.Оюунцоож гомдолын талаар  ХТГ-байцаагч Бямбаа мэдэгдэж хаасан.