2018 оны 12-р сарын 11-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 12.11-нд 9-128 жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ-байцаагч н.Бямбаа 18*40 жолоочийг ирж уулзуулна уу.
Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.12.11 9-128 автобусны жолооч П.Баттөр ажиллаж байсан. Жолооч байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан

Ирсэн санал хүсэлт: 2018.12.11-нд 10-045 автобусны жолооч бэлэн мөнгө хураасан. ХТГ- Бямбаа
Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.12.11 10-045 автобусны жолооч Д.Баярсайхан ажиллаж байсан. Жолооч байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан