2018 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-053 жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолооч нарыг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Бямбаа / 18*00 /
Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.12.12 10-053 А.Ариунболд байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-252 жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолооч нарыг ирж уулзуулна уу.   ХТГ-байцаагч н.Бямбаа / 18*00 /
Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.12.17 9-252 автобусны жолооч О.Гантөмөр ажиллаж байсан. Жолооч байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-263 жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолооч нарыг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Бямбаа / 18*00 /
Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.12.18  Ч47 чиглэлийн  9-263 жолооч Балдандаваа ХТГ-т очиж байцаагч Бямбаатай уулзаж гомдолыг барагдуулсан.