2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:  2018.12.14 9-258 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу . ХТГ байцаагч н.Бямбаа
Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.12.14 9-258 А.Гантулга ажиллаж байсан.Жолооч байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан